Round steel link chain making for 30+ years

Shanghai CHIGONG ອຸດສາຫະກໍາ CO., LTD

(ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເຫຼັກ​ກ້າ​ມົນ​)

ອຸປະກອນທີ່ເລືອກ

 • AID Mining Chain Connectors – 48*152mm DIN 22258-2 ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter

  AID Mining Chain Connectors – 48*152mm DIN 22258-2 ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter

  AID Kenter Type Connector ຖືກອອກແບບແລະເຮັດດ້ວຍ DIN 22258-2, ດ້ວຍເຫຼັກໂລຫະປະສົມສູງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄຸນສົມບັດກົນຈັກຢ່າງເຕັມທີ່.

  ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ຮອບ DIN 22252 ແລະຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ແບບຮາບພຽງ DIN 22255 ໃນຕໍາແຫນ່ງແນວນອນເທົ່ານັ້ນ.

 • AID Mining Chain Connectors – 42*146mm DIN 22258-2 ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter

  AID Mining Chain Connectors – 42*146mm DIN 22258-2 ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter

  AID Kenter Type Connector ຖືກອອກແບບແລະເຮັດດ້ວຍ DIN 22258-2, ດ້ວຍເຫຼັກໂລຫະປະສົມສູງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄຸນສົມບັດກົນຈັກຢ່າງເຕັມທີ່.

  ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ຮອບ DIN 22252 ແລະຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ແບບຮາບພຽງ DIN 22255 ໃນຕໍາແຫນ່ງແນວນອນເທົ່ານັ້ນ.

 • AID Mining Chain Connectors – 38*137mm DIN 22258-2 ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter

  AID Mining Chain Connectors – 38*137mm DIN 22258-2 ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter

  AID Kenter Type Connector ຖືກອອກແບບແລະເຮັດດ້ວຍ DIN 22258-2, ດ້ວຍເຫຼັກໂລຫະປະສົມສູງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄຸນສົມບັດກົນຈັກຢ່າງເຕັມທີ່.

  ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ຮອບ DIN 22252 ແລະຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ແບບຮາບພຽງ DIN 22255 ໃນຕໍາແຫນ່ງແນວນອນເທົ່ານັ້ນ.

 • AID Mining Chain Connectors – 38*126mm DIN 22258-2 ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter

  AID Mining Chain Connectors – 38*126mm DIN 22258-2 ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter

  AID Kenter Type Connector ຖືກອອກແບບແລະເຮັດດ້ວຍ DIN 22258-2, ດ້ວຍເຫຼັກໂລຫະປະສົມສູງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄຸນສົມບັດກົນຈັກຢ່າງເຕັມທີ່.

  ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ຮອບ DIN 22252 ແລະຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ແບບຮາບພຽງ DIN 22255 ໃນຕໍາແຫນ່ງແນວນອນເທົ່ານັ້ນ.

 • AID Mining Chain Connectors – 34*126mm DIN 22258-2 ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter

  AID Mining Chain Connectors – 34*126mm DIN 22258-2 ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter

  AID Kenter Type Connector ຖືກອອກແບບແລະເຮັດດ້ວຍ DIN 22258-2, ດ້ວຍເຫຼັກໂລຫະປະສົມສູງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄຸນສົມບັດກົນຈັກຢ່າງເຕັມທີ່.

  ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ຮອບ DIN 22252 ແລະຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ແບບຮາບພຽງ DIN 22255 ໃນຕໍາແຫນ່ງແນວນອນເທົ່ານັ້ນ.

 • AID Mining Chain Connectors – 30*108mm DIN 22258-2 ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter

  AID Mining Chain Connectors – 30*108mm DIN 22258-2 ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter

  AID Kenter Type Connector ຖືກອອກແບບແລະເຮັດດ້ວຍ DIN 22258-2, ດ້ວຍເຫຼັກໂລຫະປະສົມສູງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄຸນສົມບັດກົນຈັກຢ່າງເຕັມທີ່.

  ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ຮອບ DIN 22252 ແລະຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ແບບຮາບພຽງ DIN 22255 ໃນຕໍາແຫນ່ງແນວນອນເທົ່ານັ້ນ.

 • AID Mining Chain Connectors – 26*92mm DIN 22258-2 ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter

  AID Mining Chain Connectors – 26*92mm DIN 22258-2 ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter

  AID Kenter Type Connector ຖືກອອກແບບແລະເຮັດດ້ວຍ DIN 22258-2, ດ້ວຍເຫຼັກໂລຫະປະສົມສູງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄຸນສົມບັດກົນຈັກຢ່າງເຕັມທີ່.

  ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Kenter ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ຮອບ DIN 22252 ແລະຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ແບບຮາບພຽງ DIN 22255 ໃນຕໍາແຫນ່ງແນວນອນເທົ່ານັ້ນ.

 • AID Mining Chain Connectors – 56*187mm DIN 22258-3 Block Type Connector

  AID Mining Chain Connectors – 56*187mm DIN 22258-3 Block Type Connector

  AID Block Type Connector ຖືກອອກແບບແລະເຮັດດ້ວຍ DIN 22258-3, ດ້ວຍເຫຼັກໂລຫະປະສົມສູງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄຸນສົມບັດກົນຈັກຢ່າງເຕັມທີ່.

  ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Block ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ຮອບ DIN 22252 ແລະຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ແບບຮາບພຽງ DIN 22255 ໃນຕໍາແຫນ່ງຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ.

 • AID Mining Chain Connectors – 52*170mm DIN 22258-3 Block Type Connector

  AID Mining Chain Connectors – 52*170mm DIN 22258-3 Block Type Connector

  AID Block Type Connector ຖືກອອກແບບແລະເຮັດດ້ວຍ DIN 22258-3, ດ້ວຍເຫຼັກໂລຫະປະສົມສູງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄຸນສົມບັດກົນຈັກຢ່າງເຕັມທີ່.

  ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Block ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ຮອບ DIN 22252 ແລະຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ແບບຮາບພຽງ DIN 22255 ໃນຕໍາແຫນ່ງຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ.

 • AID Mining Chain Connectors – 48*152mm DIN 22258-3 Block Type Connector

  AID Mining Chain Connectors – 48*152mm DIN 22258-3 Block Type Connector

  AID Block Type Connector ຖືກອອກແບບແລະເຮັດດ້ວຍ DIN 22258-3, ດ້ວຍເຫຼັກໂລຫະປະສົມສູງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄຸນສົມບັດກົນຈັກຢ່າງເຕັມທີ່.

  ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Block ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ຮອບ DIN 22252 ແລະຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ແບບຮາບພຽງ DIN 22255 ໃນຕໍາແຫນ່ງຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ.

 • AID Mining Chain Connectors – 48*144mm DIN 22258-3 Block Type Connector

  AID Mining Chain Connectors – 48*144mm DIN 22258-3 Block Type Connector

  AID Block Type Connector ຖືກອອກແບບແລະເຮັດດ້ວຍ DIN 22258-3, ດ້ວຍເຫຼັກໂລຫະປະສົມສູງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄຸນສົມບັດກົນຈັກຢ່າງເຕັມທີ່.

  ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Block ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ຮອບ DIN 22252 ແລະຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ແບບຮາບພຽງ DIN 22255 ໃນຕໍາແຫນ່ງຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ.

 • AID Mining Chain Connectors – 42*146mm DIN 22258-3 Block Type Connector

  AID Mining Chain Connectors – 42*146mm DIN 22258-3 Block Type Connector

  AID Block Type Connector ຖືກອອກແບບແລະເຮັດດ້ວຍ DIN 22258-3, ດ້ວຍເຫຼັກໂລຫະປະສົມສູງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄຸນສົມບັດກົນຈັກຢ່າງເຕັມທີ່.

  ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ Block ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ຮອບ DIN 22252 ແລະຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ແບບຮາບພຽງ DIN 22255 ໃນຕໍາແຫນ່ງຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ.

ອອກຈາກຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ:

ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ